Uitbreiding trainingsmomenten vanaf 18 mei 2020.

  • Posted on: 14 May 2020
  • By: Anonymous (niet gecontroleerd)

Beste atleet,

Vanaf 18 mei  mogen we eindelijk  weer trainen. We hebben we zeer lang op moeten wachten.

Evenwel is het zo dat we niet naar het vroegere normaal terug kunnen. Dat zal vermoedelijk nog wel even duren. We moeten rekening houden met  de richtlijnen van de federatie én van de veiligheidsraad. Het trainen in openlucht is beperkt tot maximum 20 personen tegelijk.

Deze strikte regels verplichten ons hartverscheurende keuzes te maken. Niet iedereen kan tegelijk komen trainen.

Binnen onze beperkte trainingsuren hebben we getracht zo veel mogelijk atleten kans te geven  te  trainen, rekening houdend met de opgelegde regels.

Dat is serieus aanpassen en puzzelen. En verplicht ons te  schuiven met trainingsuren en dagen.

Daarom is er de keuze de trainingen te heropstarten vanaf pupillen. Zowel in Galmaarden en Gooik.

Er zijn nog  geen trainingen voor multimove, kangeroes en benjamins.  Deze groepen zijn te groot en we kunnen de hygiënische omstandigheden niet naleven. Zo is het clubhuis niet toegankelijk en zijn de toiletten gesloten.

De bestaande regeling voor toegang tot de piste buiten onze trainingsuren op basis van de nominatieve lijst blijft geldig tot en met 31 mei. Denk er aan dat het aantal dan beperkt blijft tot 3.

Ook voor  de andere  groepen die te groot zijn, werd in overleg met de trainer een keuze gemaakt. Iedere trainer nodigt zijn atleten individueel uit, ook voor pupillen en miniemen. Dus als je geen uitnodiging krijgt dan heeft het geen zin naar de training te komen. We zullen dan jammer genoeg genoodzaakt zijn je terug te sturen.

Een overzicht van de trainingsuren: opgelet deze wijken af van de normaal gangbare.

Gooik

Via bijgaande foto.

Galmaarden

Dinsdag : 18u30 – 19 u30

Vrijdag: 18u30 – 19u30

Verder vragen we je strikt rekening te houden met onderstaande richtlijnen

Wie zich niet aan deze regels kan houden zullen we de toegang tot de piste of trainingslocatie ontzeggen.

Lees deze even door.

 

Richtlijnen voor atleten:

 

⬤ Blijf thuis als je verkouden bent, hoest, keelpijn of andere ziekteverschijnselen hebt.

⬤ Doe je loopkleren aan, vul je drinkbus en neem indien mogelijk je eigen materiaal mee (matje, werptuigen,…).

⬤ Ga thuis nog een keer naar toilet en was grondig je handen voor je naar de training vertrekt.

⬤ Volg strikt de aangebracht signalisatie en strikte toepassing van de ingang en uitgang zoals die door de gemeente werd opgesteld. Zo kruisen we elkaar niet

⬤ Hou je tijd op de club zo kort mogelijk, kom niet te vroeg en vertrek meteen na de training. De kleedkamers, douches en cafetaria en toiletten zijn gesloten.

⬤ Indien je gebracht wordt doe je een ‘Kiss & Ride’, je chauffeur komt niet uit de auto. Spreek een uur af om je op te pikken zodat je niet  op de parking hoeft te wachten. Toeschouwers mogen niet aanwezig       zijn.

⬤ Hou steeds een veilige afstand (minstens 1,5m) van iedereen, dus ook van je trainer en atleten binnen de groep.

⬤ Volg de richtlijnen van je trainer en de toezichter op de piste goed op, hou je aan de afgesproken signalisatie en richtingen.

⬤ Zorg dat je voortdurend goede hygiënische reflexen hebt: ontsmet regelmatig je handen en materiaal, gebruik papieren zakdoeken, nies in je elleboog, raak je gezicht niet aan,…

⬤ Raak enkel aan wat je moet aanraken, zorg dat materiaal ontsmet is voor je het aanneemt of doorgeeft van iemand anders.

SPECIFIEKE  Richtlijnen VOOR OUDERS

⬤Hou je kind thuis als hij/zij verkouden is, hoest, keelpijn of andere ziekteverschijnselen heeft.

⬤ Zorg dat je je kind tijdig afzet en ophaalt, maar zeker niet meer dan 10 minuten voor het afgesproken uur.

⬤ Er zijn geen douches of kleedkamers of toiletten open, je kind moet al loopkleren aan hebben. Geef een drinkbus en indien mogelijk/gevraagd eigen materiaal mee (matje, werptuigen,…).

⬤ Indien je je kind brengt of met de fiets begeleidt doe je een ‘Kiss & Ride’, je zet je kind buiten af en haalt hem/haar daar op. Als ouder heb je geen toegang tot de accommodatie of sportplein.

⬤ Volg verder de specifieke richtlijnen/aanwijzigingen van het clubbestuur en de trainers

⬤ Zorg dat je voortdurend goede hygiënische reflexen hebt: ontsmet regelmatig je handen en materiaal, gebruik papieren zakdoeken, nies in je elleboog, raak je gezicht niet aan,…