Regelmatigheidscriterium

 

Reglement vergoedingssystemen ACP vanaf cadet

Regelmatigheidscriterium

Een atleet die in aanmerking komt voor een A/B of C-statuut (cfr infra) komt niet in aanmerking voor het regelmatigheidscriterium.

Om in aanmerking te komen voor het  voor regelmatigheidscriterium dienen 12 wedstrijdpunten verdiend te worden.

Wedstrijdpunten kunnen verdiend worden in het hele atletiekseizoen door deel te nemen aan officiële pistewedstijden/crossen volgens de kalender van VAL/LBFA.

Elke wedstrijd levert 1 punt op.  Eigen organisaties van ACP tellen dubbel.

CROSSEN

Iedere atleet dient in minstens 5 crossen/2 indoorwedstrijden aan te komen/geldige prestaties  te leveren.  Alle crossen van de VAL/LBFA- kalender komen in aanmerking.

Als atleet dien je zelf door te geven welke wedstrijden je hebt deelgenomen, volgens bijgaand formulier.

PISTE

Iedere atleet dient minstens in 5 pistewedstrijden aan te komen/ geldige prestaties  te leveren.  Alle wedstijden van de VAL/LBFA- kalender komen in aanmerking. Als atleet dien je zelf door te geven aan welke wedstrijden je hebt deelgenomen, volgens bijgaand formulier.

Beloning bestaat uit waardebonnen te verdelen onder het aantal atleten die het regelmatigheidscriterium hebben gehaald.

De prijzen worden overhandigd tijdens de jaarlijkse kampioenenhuldiging in de maand november aan de terug aangesloten atleten.

 

Geschillen worden voorgelegd aan het bestuur die bij meerderheid van stemmen beslist. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij afwezigheid van de voorzitter is de stem van de ondervoorzitter doorslaggevend. Bij afwezigheid van beiden de secretaris.

Het bestuur heeft ten allen tijde het recht individuele aanpassingen door te voeren.

Premies

Premies kunnen verdiend worden voor titels en podiumplaatsen.

Ook een atleet die in aanmerking komt voor een A/B of C-statuut (cfr infra) komt  in aanmerking voor premies.

Er zijn premies als volgt voorzien.

Volgens plaats:

 • Cadetten-scholieren: premie voorzien voor de eerste 3 op een PK en de eerste 5 op een KvVL en BK en dit zowel outdoor als indoor
 • Juniores: premie voorzien voor de eerste 3 op een PK en de eerste 5 op een BK outdoor en de eerste 3 op een BK indoor
 • Beloften: premie voorzien voor de eerste 3 op een BK (outdoor) en de eerste 3 op een BK indoor
 • Seniores: premie voorzien voor de eerste 3 op een PK (indoor en outdoor), de eerste 5 op een KvVL of BK outdoor en de eerste 3 op een KvVL of BK indoor.
 • Cadetten tem seniores: premie voorzien voor selectie outdoor BK en KvVL
 • Masters tem W50, M 55: premie voor de eerste op een PK, KvVL of BK indoor, premie voor de eerste 3 op een PK, KvVL of BK outdoor (minstens 5 deelnemers)
 • Masters tem W55, M55: premie voor eerste op BK
 • Er is een premie voorzien voor selectie  EK of WK scholieren, EK of WK juniores. Speciale selecties worden aan het bestuur voorgelegd.

Voor verbetering records

 • ACP record en BK record
 • Aflossingen: vast bedrag voor elke deelnemer
 • Masters: enkel Belgisch record

Voor deelname  EK en WK

 

Aanmoedigingscriterium

Is gebaseerd volgens prestaties die naar waarde worden geëvalueerd volgens de Hongaarse tabel.

We hanteren de tabel volgens IAAF-normen:

http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/technical#scoring-tables

 

Indien de atleet uitgenodigd wordt aan de beker van Vlaanderen dient hieraan te worden voldaan.

Om het aanmoedigingscriterium te ontvangen moet aan minstens 5 officiële (piste)wedstrijden worden deelgenomen

Seniores

A –atleet ontvangt 750 eur

Mannen zijn A-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 900 punten volgens de Hongaarse tabel.

Vrouwen zijn A-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 950 punten volgens de Hongaarse tabel.

Een 5de plaats in het crosscupcriterium wordt gelijkgeschakeld met het statuut van A-atleet.

B- atleet ontvangt 500 eur

Mannen zijn B-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 850 punten volgens de Hongaarse tabel.

Vrouwen zijn B-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 900 punten volgens de Hongaarse tabel.

C-atleet ontvangt 250 eur

Mannen zijn C-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 700 punten volgens de Hongaarse tabel.

Vrouwen zijn C-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 750 punten volgens de Hongaarse tabel.

 

Juniores

A –atleet   onvangt 600 eur

Mannen zijn A-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 850 punten volgens de Hongaarse tabel.

Vrouwen zijn A-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 900 punten volgens de Hongaarse tabel.

B- atleet ontvangt 300 eur

Mannen zijn B-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 750 punten volgens de Hongaarse tabel.

Vrouwen zijn B-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 800 punten volgens de Hongaarse tabel.

 

Scholieren

A –atleet ontvangt 450 eur

Mannen zijn A-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 800 punten volgens de Hongaarse tabel.

Vrouwen zijn A-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 850 punten volgens de Hongaarse tabel.

B- atleet ontvangt 200 eur

Mannen zijn B-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 700 punten volgens de Hongaarse tabel.

Vrouwen zijn B-atleet voor een prestatie die gewaardeerd wordt met 750 punten volgens de Hongaarse tabel.

 

Geschillen worden voorgelegd aan het bestuur die bij meerderheid van stemmen beslist. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij afwezigheid van de voorzitter is de stem van de ondervoorzitter doorslaggevend. Bij afwezigheid van beiden de secretaris.

Het bestuur heeft ten allen tijde het recht individuele aanpassingen door te voeren.